Sharing is caring!


Permulaan
RM699/Bulanan
- 1 Sosial Media
- 2 Post / Minggu
- RM200 Ads
- Cover design
- Limited Auto Post Access
- Report Bulanan
 
 
 
Nilai Terbaik
RM2999/Bulanan
- 2 Sosial Media
- 3 Posts / Minggu
- RM600 ads
- Rebranding
- Auto Post Access
- Report Bulanan
 
 
 
Eksklusif
RM4999/Bulanan
- Merangkumi Penjagaaan Penuh utk
- 3 Social media
- 4 Posts / Minggu
- RM1200 ads
- Rebranding
- Auto post access
- Report Bulanab
- Bimbingan& Khidmat Nasihat utk Sosial Media
 

Sharing is caring!